TUV Rheinland企業營運能力認證-裕益科技
warranty 3 months
YUYI's blogger
facebook
Home > PRODUCTS > KAWASAKI
Share
KAWASAKI
KAWASAKI P50B08100VCL69 AC SERVO MOTOR
 
KAWASAKI P50B08100VCL69 AC SERVO MOTOR

KAWASAKI P50B08100VCL69 AC SERVO MOTOR

Stock:1 pcs
Warranty:90 Days

 
 
KAWASAKI R2AA06010FCP3H AC SERVO MOTOR
 
KAWASAKI R2AA06010FCP3H AC SERVO MOTOR

KAWASAKI R2AA06010FCP3H AC SERVO MOTOR

Stock:1 pcs
Warranty:90 Days

 
 
KAWASAKI P50B03003DCLJB AC SERVO MOTOR
 
KAWASAKI P50B03003DCLJB AC SERVO MOTOR

KAWASAKI P50B03003DCLJB AC SERVO MOTOR

Stock:2 pcs
Warranty:90 Days

 
 
KAWASAKI P50B05020DCLEG AC SERVO MOTOR
 
KAWASAKI P50B05020DCLEG AC SERVO MOTOR

KAWASAKI P50B05020DCLEG AC SERVO MOTOR

Stock:3 pcs
Warranty:90 Days

 
 
KAWASAKI P50B05020DCLES AC SERVO MOTOR
 
KAWASAKI P50B05020DCLES AC SERVO MOTOR

KAWASAKI P50B05020DCLES AC SERVO MOTOR

Stock:1 pcs
Warranty:90 Days

 
 
KAWASAKI P50B03003DCL61 S AC SERVO MOTOR
 
KAWASAKI P50B03003DCL61 S AC SERVO MOTOR

KAWASAKI P50B03003DCL61 S AC SERVO MOTOR

Stock:1 pcs
Warranty:90 Days

 
 
KAWASAKI FUJIKURA-T E42955 POWER CABLE
 
KAWASAKI FUJIKURA-T E42955 POWER CABLE

KAWASAKI FUJIKURA-T E42955 POWER CABLE

Stock: 1  pcs
Warranty: 90 Day

 
 
KAWASAKI P50B03003DXLBF S AC SERVOMOTOR
 
KAWASAKI P50B03003DXLBF S AC SERVOMOTOR

KAWASAKI P50B03003DXLBF S AC SERVOMOTOR

Stock: 1 pcs
Warranty:Three months

 
 
KAWASAKI BL SUPER SERVO MOTOR P60B13150HCX23
 
KAWASAKI BL SUPER SERVO MOTOR P60B13150HCX23

KAWASAKI BL SUPER SERVO MOTOR P60B13150HCX23

Stock: 9 pcs
Warranty:Three months

 
 
KAWASAKI BL SUPER SERVO MOTOR P80B22450RCX2A
 
KAWASAKI BL SUPER SERVO MOTOR P80B22450RCX2A

KAWASAKI BL SUPER SERVO MOTOR P80B22450RCX2A

Stock: 24 pcs
Warranty:Three months
 
 
KAWASAKI BL Super SERVO MOTOR P60B13150HCX23
 
KAWASAKI BL Super SERVO MOTOR P60B13150HCX23

 KAWASAKI BL Super SERVO MOTOR P60B13150HCX23

Stock:9 pcs
Warranty:Three months
 
 
KAWASAKI BL Super SERVO MOTOR P80B22450RCX2A
 
KAWASAKI BL Super SERVO MOTOR P80B22450RCX2A

KAWASAKI BL Super SERVO MOTOR P80B22450RCX2A

MODEL P80B22450RCX2A
4.2KW 2400rpm
Stock:24 pcs
Warranty:Three months
 
 
KAWASAKI BL Super SERVO MOTOR P80B22450RCX2A
 
KAWASAKI BL Super SERVO MOTOR P80B22450RCX2A

KAWASAKI BL Super SERVO MOTOR P80B22450RCX2A

MODEL P80B22450RCX2A
4.2KW 2400rpm

Stock: 24 pcs
Warranty:Three months

 
 
KAWASAKI BL Super SERVO MOTOR P60B13150HCX23
 
KAWASAKI BL Super SERVO MOTOR P60B13150HCX23

KAWASAKI BL Super SERVO MOTOR P60B13150HCX23

MODEL P60B13150HCX23
2.1KW 3000rpm

Stock: 9 pcs
Warranty:Three months

 
 

共 14 筆